Godt produkt

Hjælp til opstilling af kvalitetskriterier for elevproduktioner

Gå i gang

Siden her kan hjælpe dig med at opstille kriterier for, hvad et „godt“ digitalt elevprodukt er. Du vil skulle foretage nogle valg, og siden vil så præsentere dig for nogle forslag til områder, der kendetegner det gode produkt, og nogle udkast til mere konkrete kvalitetskriterier for det gode produkt.

Kriterier for det gode produkt kan anvendes som vurderingskriterier for det færdige elevprodukt (i en summativ evaluering), men kan i lige så høj grad anvendes til at holde kurs undervejs i arbejdsprocessen (formativ evaluering).

Det anbefales, at du som lærer selv formulerer de konkrete kvalitetskriterier for lige netop jeres projekt – og helst sammen med eleverne.

Baggrund

Godtprodukt.dk er en del af et forskningsprojekt på Københavns Professionshøjskole med titlen Vurdering af digitale elevproduktioner.

Kontakt: Projektleder Mikkeline Blatt Hoffmeyer

Login for administration